Üst bar özel içeriği

Antrepo

Code Gümrük Müşavirliği Antrepo

Uluslararası ticaretin konusu olan eşyalara uygulanacak mevzuatlar, eşyanın ihtiyaç nispetinde kısmi olarak bir gümrük rejimine tabi tutulması yahut elleçleme gibi, bir rejime tabi tutulmadan önce eşya ya da ambalajında yapılması planlanan uygulamalar için Antrepo Rejimi kullanılmaktadır.

CODE ekipleri, eşyanın hangi nedenden dolayı Antrepo rejimine tabi tutulacağının tespitini yaptıktan sonra (Örn: Sevkiyat Modalı, Elleçleme faaliyeti, Peyderpey ithalat, Satış vb), söz konu işleme ilişkin en uygun konfigürasyonu tespit ederek müşterilerine bu doğrultuda öneriler getirmektedir.

Antrepo Rejimi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliğinde oldukça geniş bir yere sahiptir. CODE, bu kapsamda müşterileri için en uygun alternatif ve olasılığı önermektedir.

Sayfa başına kaydırma butonu.