Üst bar özel içeriği

Bağlayıcı Tarife ve Bağlayıcı Menşe

Code Gümrük Müşavirliği Bağlayıcı Menşei

Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırabilmek için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne yapılacak yazılı başvuru neticesinde alınacak idari karar sürecinin yönetilmesi CODE müşavir ekibi tarafından yapılmaktadır.

Alınan BTB’ nin süre ve geçerlilik takibi yine CODE yazılım programı kayıtları üzerinden yapılmakta olup, süre sonu öncesinde yahut idarece herhangi bir değişiklik tebliğ edildiğinde sistem üzerinden bildirim yapılmaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne müşterilerimiz talebi üzerine yapılan Bağlayıcı Menşe Bilgisi ile ticareti planlanan eşyanın tercihli yahut tercihli olmayan menşeinin tespitine ilişkin idari karar CODE müşavirlik birimi tarafından sağlanabilmektedir.

Sayfa başına kaydırma butonu.