Üst bar özel içeriği

ŞİRKET KURMADAN İHRACAT YAPILABİLİR Mİ?

İHRACAT NEDİR İhracat, mal veya hizmetin üretiminin yapıldığı yahut serbest dolaşımda olduğu bir ülkeden başka…

UKİM Hakkında Gümrük Süreçleri Bağlamında İnceleme

UKİM NEDİR UKİM, PTT uhdesinde hizmet veren Uluslararası Kargo İşleme Merkezi- T.C. Posta ve Telgraf…

Gümrükleme

Gümrükleme, mana olarak dış ticarete konu olan bir eşyanın Gümrük prosedürlerinin bütününe verilen isimdir. İngilizce’de…

Code Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşavirliği Hakkında

Gümrük tarifelerine dair dünyada en eski kanıtlar, bugün Suriye sınırlarında bulunan Palmira Antik kentinde bulunan…

Code Gümrükleme İmport

İthalat Nedir

Bir malın, yürürlükteki ithalat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde başka ülkelerden veya serbest bölgelerden…

İhracat Nedir

İhracat en basit ifade ile, Türkiye’den yurt dışına mal veya hizmetlerin döviz karşılığında sevkidir. Başka…

Code Gümrük Dahilde İşleme

Dahilde İşleme Nedir

İhraç edilecek ürünlerin üretiminde kullanılan ve ithal edilerek veya yurt içi alımla temin edilecek unsurlar…

Code Gümrük Hariçte İşleme

Hariçte İşleme Nedir

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem…

Code Gümrük Müşavirliği Depolama

Geçici Depolama Nedir

Türkiye gümrük bölgesine getirilen ithalat işlemleri henüz bitmemiş eşya gümrüğe sunulmasından sonra her hangi bir…

Gümrük depolama

Geçici Depolama Yeri Nedir

Eşyanın her türlü dış etkenden ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı…

Sayfa başına kaydırma butonu.