Üst bar özel içeriği

HS CODE & G.T.İ.P. Nedir

Uluslara arası tabirde “Harmonized Commodity Description and Coding System”  olarak isimlendirilmektedir. Kısaltma ise HS CODE…

İzahname Nedir

Uyumlaştırılmış tarife sınıflandırma sisteminin eki olup, bu sınıflandırma sistemine göre düzenlenen ve eşyanın görünümü, özellikleri,…

4926 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu İçeriği Nedir

Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını…

TAREKS Nedir

Dış ticarette risk esaslı kontrol sistemi olan ve standartlara uygunluk, kalite ve güvenlik açısından tüketiciyi…

Gözetim Uygulaması Nedir

Yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla, eşyanın ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak…

Kota Nedir

Belirli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini ifade eder.

Code Gümrük Müşavirliği Risk Yönetimi

Ek Mali Yükümlülük Nedir

Yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla, işleme konu eşyanın ithalatı gümrük…

Antrepo Nedir

Gümrük mevzuatına tâbi olan eşyaların, gümrük gözetimi altındayken muhafaza edildiği ve ilgili dış ticaret işleminin…

Tasfiye Nedir

Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan eşya veya ülkemize yasal yollarla getirilen, ancak yükümlülerince gümrük işlemleri mevzuata uygun…

Küşat Nedir

Eşya sahiplerinin, eşyalarına ilişkin beyannamelerini doğru bir şekilde düzenleyebilmek için beyandan önce eşyalarını muayene etme,…

Sayfa başına kaydırma butonu.