Üst bar özel içeriği
Code Gümrük Müşavirliği Eğitim - 3

CODE’da Eğitim

CODE Gümrük Müşavirliği A.Ş. çalışanları 2019 yılının ilk eğitimlerini ISO standartları kapsamında DENETİK yetkililerinden aldı

Gümrük Müşavirliği Mevzuatları

Gümrükler Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri)

Söz konusu tebliğ ile; Serbest Dolaşıma Giriş ve Dahilde İşleme Rejim KapsamındaDenizyolu konteyner TaşımacılığındaYerli üretimde…

Code Gümrük Müşavirliği Resmi Gazete

Kıymet Kriterli Gözetim Genelgesi

Eski düzenlemede; Teslimden sonra yapılan kontroller sonucunda, eşyanın farklı GTİP'lerde olduğunun tespiti sonucunda belirlenen yeni…

Sayfa başına kaydırma butonu.