Üst bar özel içeriği

Geçici Depolama Nedir

Türkiye gümrük bölgesine getirilen ithalat işlemleri henüz bitmemiş eşya gümrüğe sunulmasından sonra her hangi bir gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar eşya, geçici depolanan eşya statüsündedir.

Sayfa başına kaydırma butonu.