Üst bar özel içeriği

Gümrükler Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri)

Söz konusu tebliğ ile;

  • Serbest Dolaşıma Giriş ve Dahilde İşleme Rejim Kapsamında
  • Denizyolu konteyner Taşımacılığında
  • Yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyaların

Türkiye gümrük bölgesine varışından önce gümrükleme işlemlerinin başlanılmasına olanak sağlamaktadır.

İlgili Tebliğ kapsamındaki işlemlerden yararlanacak firmaların;

  • Sanayici olması
  • İzin kapsamında ithal edilecek eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt vermesi gerekmektedir.

Bu tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşya Genel Müdürlükçe belirlenip ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinden ayrıca başvuru alınmayacaktır.Bu kişiler Tebliğ hükümlerinden doğrudan faydalandırılır.

İzin süre sonu,iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son günüdür.

Bu tebliğ yayımını takip eden 90’ncı gün yürürlüğe girer.

İlgili Bağlantılar 1: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190123-6.html

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri: https://www.codecb.com.tr/wp-content/uploads/varıs-oncesi-gumruk-islemleri.pdf

Sayfa başına kaydırma butonu.