Üst bar özel içeriği

İhracat Nedir

İhracat en basit ifade ile, Türkiye’den yurt dışına mal veya hizmetlerin döviz karşılığında sevkidir. Başka bir ifade ile dış satım olarak tanımlanan bu ticaret şekli ithalat ile karşılaştırılarak söz konusu ülkenin dış ticaret dengesini oluştururlar.

Ülke sınırları içerisinde vücut bulan ticaret ne kadar artarsa artsın o ülkenin nüfusu, coğrafyası, sosyoekonomik durumu ve benzeri koşullar nedeniyle sınırlı ve içe dönük olarak ülke refahını etkilemektedir. Fakat bu ticarete uluslararası ticaret, daha net ifade ile ihracatı eklediğinizde o ülke vatandaşlarının refahı için daha dinamik ve pozitif bir etkenden bahsetmiş olursunuz.

Bu durumda ekonomik refah açısından bir ülkenin ihracatı ne kadar yüksek hacimli ise;

– O ülkenin dışa bağımlılığı
– İstihdamı
– Döviz rezervi
– Para biriminin konvertibilitesi
O derecede önemli ve olumlu oranda etkilenecektir demektir.

İHRACAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR

Kati İhracat: Ürünün bir ihracat gümrük beyannamesi ile ülkemizden yurt dışına döviz karşılığında kati olarak ihraç edilmesidir.

Mikro İhracat: Hızlı Kargo taşıyıcı şirketleri ile yapılan kargo sevkiyatlarında, ihraç edilen ürünler 150 Kg ve 7.500 Eur değerine kadar olması halinde, taşıyıcı şirketin düzenleyeceği ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) ile yurt dışı edilmesine mikro ihracat adı verilir.

Mikro ihracat yöntemi ile yalnızca kati ve satış maksatlı ihracatlarınızı
gerçekleştirebilirsiniz. Bunların dışında kalan, hariçte işleme, fuar amaçlı çıkış, tamir maksatlı ihracat vb. işlemlerinizi mikro ihracat olacak şekilde kargo şirketleri marifetiyle gerçekleştiremezsiniz.

Bedelsiz İhracat: Numune olarak veya hediye niteliğinde, döviz bedeli Türkiye’ye getirilmeyecek şekilde ürünlerinizi bedelsiz olarak gönderebilirsiniz. Söz konusu ihracat türünde KDV iadesi söz konusu olmayacaktır.

Geçici İhracat: Fuar, tamir, tanıtım ve benzeri amaçlarla tekrar yurda getirilmek üzere yurt dışına geçici olarak gümrük beyannamesi kapsamında yapılan ihracat geçici ihracattır.

KİMLER İHRACAT YAPABİLİR

Vergi numarası olan her firma ihracat yapabilir. Tasarlanan ihracat öncesinde İhracatçılar Birliği’ne üyelik yapılması gerekmektedir. Fakat bu süreç mikro ihracat için gerekli değildir. Kimi ürünlerin ihracatında (örneğin gıda ürünleri gibi) ihraç öncesi bazı proseslerin tamamlanması gerektiğinden gümrük müşavirinize danışarak süreci yönetmenizi öneririz.
İhracat yapmak için üretici olmak gerekmediği gibi, ihracat yapabilmek için genel bir izin de gerekmemektedir. İhraç edilecek eşyanın niteliğine (G.T.İ.P. karşılığında uygulanan mevzuatlara)ilişkin izinler ebetteki hariçtir.
Bu bilgiden yola çıkarak herhangi bir üreticiden yahut satıcıdan almış olduğunuz ürünleri, uygun pazar bularak ve gereklilikleri sağlayarak gayet kolay ve rahatlıkla ihraç edebilirsiniz.

Herhangi bir firma ya da tüzel kişilik olmadan şahıs üzerinden ihracat yapılamaz mı?” gibi bir soru yöneltilebilir. Aslında teorik olarak yapılabilir, ancak bu bedelli ve kati bir ihracat olacaksa maliye onaylı bir fatura ile ihraç etme zorunluluğundan dolayı yine vergi numarası gerekecektir.

İHRACAT NASIL YAPILIR

İhracat işlemi genellikle Gümrük Müşaviri elliyle sonuçlandırılır. İşlemler öncesinde eğer firmanın daha önceden gümrük sisteminde bir kaydı yok ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi levhası, İmza sirküleri, kep adres bilgisi, gümrük müşavirine verilen vekaletname gibi firma evrakları ile YKTS (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) kaydı yapılır.
Daha sonra İhracatçılar Birliği’ne yapılacak ilk kayıt ve gümrük beyannamesi ile yapılacak bildirim de yine ve genellikle Gümrük Müşaviri tarafından sağlanmaktadır.

Sevkiyatın yapılacağı ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında vergilerin indirilmesi kapsamında bir ikili anlaşma varsa o ülkeye sevkiyat öncesinde vergi indirimi sağlayacak dolaşım sertifikasının düzenlenmesi ve ticaret odasına onaylatılması da yine gümrük müşaviri tarafından sonuçlandırılır.
Kabaca ihracat için, Maliye onaylı fatura, Çeki listesi, Dolaşım sertifikası (sevk ülkesi ikili anlaşmaya taraf ise), alıcı için yabancı dilde fatura gibi temel evraklar hazırlanmaktadır. Bu hazırlanan evraklar Gümrük müşavirine iletilerek Lojistik servis sağlayıcı firma ile sevkin koordinasyonu sağlanır. İhracat beyannamesinin gümrük idaresinde işlem görmesi, varsa fiziki muayenesinin yapılması için gerekli prosedürlerin tesis edilmesi ve işlemin sonuçlanması ile lojistik servis sağlayıcıya evrakların teslimi yine gümrük müşaviri tarafından sağlanmaktadır.
Dikkat edilmesi gereken bir başka konu da, ihracat işlemi sonuçlandıktan sonra taşıma aracının yurdu terk etmesi ile VEDOP kapamasının yapılıp yapılmadığının sıkıca takip edilmesidir. Zira bu süreç işlemler sonrasında mali birimlerin KDV bildirimleri için önem taşımaktadır.

İHRACAT İÇİN PAZAR NASIL BULUNUR

Pazar bulmak için öncelikle;
-Ürünümüzün yapısı
-GTİP, HS CODE tespiti
-İhracat esnasında ya da sevk edilecek ülkedeki uygulanacak mevzuat detaylarının belirlenmesi
-İlgili ülkede uygulanan vergilerin tespit edilmesi
-Hedef fiyatın belirlenmesi
-Sevkiyat masraflarının netleştirilmesi
Şeklinde bir ön çalışma yapmak faydalı olacaktır.
Çeşitli platformlarda yayımlanan (TİM, TOBB, İhracatçı Birlikleri vb.) yurt dışı alım taleplerinin incelenmesi ve düzenli olarak takip edilmesi ihracat için müşteri bulmada fayda gösterebilecek bir yöntemdir.
Türkiye’nin yurt dışında görev yapan Ticaret Müşavirlikleri ile iletişime geçerek, satış yapmayı planladığınız ülkede ki potansiyel alıcılar, pazar imkanları, ürüne uygulanan mevzuat ve vergi oranları gibi önemli bilgileri temin edebilirsiniz.

İHRACAT DESTEKLERİ NELERDİR

KOSGEB İHRACAT KREDİ DESTEĞİ : Üst limit 200.000 USD ,6 aylık vade
sonunda geri ödenir.Faiz tutarının ¾ ü KOSGEB tarafından desteklenir.
İhracat yapacağına dair Taahhütte bulunan ve 250 den az personel çalıştıran yıllık net satış hasılatı 25 Milyon TL nin altında olan KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan tüm firmalar başvurabilir.
EXİMBANK DESTEKLERİ : Türkiyede İhracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri, kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi,sigorta ve garanti programları ile desteklemekte ve ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.
İlgili destekten İhracatçı ve İhracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz tüm firmalar yararlanabilmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Fuar Katılım Desteği:
Ticaret Bakanlığınca Belirlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara katılım belli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2019-yilinda-destek-kapsamina-alinan-fuarlar

Tasarım Desteği:
Ülkemizde tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması adına tasarım konusunda faaliyet gösteren kuruluşların gerçekleştireceği;

  • Tanıtım
  • Reklam
  • Pazarlama
  • İstihdam
  • Patent
  • Faydalı model ev endüstriel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile yurtdışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenecektir.

Diğer taraftan, yapılacak yarışmalar ile dereceye giren toplam 60 tasarımcının yurtdışında eğitim ve yaşamsal masrafları Bakanlıkca desteklenir.

Firmalarca gerçekleştirilecek Tasarım, Ürün Geliştirme Projelerine dair istihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ile seyahat ve web sitesi üyeliklerine ilişkin giderleri de desteklenebilmektedir.

Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği

Firmaların ve işbirliği kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira ve marka tescil giderleri desteklenmektedir.

– Markalaşma ve Turquality desteği

Konu destek ile firmaların;
Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları, Sertifikasyona ilişkin giderleri, Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri, Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışı birimlere ilişkin giderleri, Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri desteklenmektedir.

-Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi desteği

Ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin arttırılması amacı ile aşağıdaki linkte detayları verilen ürünlere ait ihracat iade desteği sağlanmaktadır.

https://ticaret.gov.tr/data/5b8818b013b8761160fa2022/para-kredi.pdf

Konu destekler hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

CODE OLARAK İHRACATTA MİSYONUMUZ

– Ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem arz eden İhracat işlemleri ile ilgili olarak;

CODE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

-İhracat işlemlerinde yükleme aşamasından başlayarak işlemlerin sonlandırlmasına kadar tüm aşamalarda mevzuat danışmanlık desteği vererek en sağlıklı ve doğru hizmeti sunmak

  • Kullanmış olduğumuz veri sistemine entegre olarak e-fatura organizasyonu da dahil olmak üzere daha hızlı bir işleyiş sağlamak,
  • Firmalarımızın yurtdışı pazarlarında da müşteri bulunması konusunda destek vererek yeni ticaret ağları oluşturmak.

 

Yazan: Gümrük Müşaviri Selçuk GÖK

Sayfa başına kaydırma butonu.