Üst bar özel içeriği

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

ÖZET        

22.11.2019

Konu : İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Sayı : 048/2019

İlgi : İTHALAT

İlgili tebliğ ile;

2018/4 sayılı tebliğin 1.maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

3921.12.00.00.00

Vinilklorür polimerlerinden olanlar

3,5

3921.90.41.00.00

Yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü dekore edilmiş olanlar

2,5

3921.90.43.00.00

Diğerleri

2,5

3921.90.90.90.00

Diğerleri

2,5

*Kg: Brüt ağırlık”

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191122-14.htm

Sayfa başına kaydırma butonu.