Üst bar özel içeriği

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/9)

ÖZET        

22.11.2019

Konu : İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/9)

Sayı : 049/2019

İlgi : İTHALAT

İlgili tebliğ ile;

Aşağıda GTİP ve mal tanımları bulunana eşyalar ile ilgili gözetim uygulanmasına karar verilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8432.29.90.00.19

Diğer çapa makineleri

10

8701.10.00.00.00

Tek akslı traktörler

* Kg: Brüt ağırlık

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191122-13.htm

Sayfa başına kaydırma butonu.