Üst bar özel içeriği

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2020/2)

ÖZET        

19.02.2020

Konu : İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2020/2)

Sayı : 052/2020

İlgi : İTHALAT

İlgili tebliğ ile;

Aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ) ithalatında gözetim uygulanmasına karar verilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg)
8535.30.90.00.11 Devre Ayırıcıları 7,5

*Kg: Brüt ağırlık

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200219-7.htm

Sayfa başına kaydırma butonu.