Üst bar özel içeriği

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/3)

ÖZET        

25.12.2019

Konu : İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/3)

Sayı : 051/2019

İlgi : İTHALAT

İlgili tebliğ ile;

5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda ‘Poliesterlerden’ tanımı altında sınıflandırılan Eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında uygulanan korunma önlemlerinin uzatılması ile ilgili açılacak soruşturma açılması ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191224-15.htm

Sayfa başına kaydırma butonu.