Üst bar özel içeriği

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/4)

ÖZET        

25.12.2019

Konu : İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/4)

Sayı : 052/2019

İlgi : İTHALAT

İlgili tebliğ ile;

3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda ‘Diğerleri ‘tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran Menşeli olanlarının ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için soruşturma açılması ve bu soruşturmanın usul esasları açıklanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191224-16.htm

Sayfa başına kaydırma butonu.