Üst bar özel içeriği

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/7)

ÖZET        

22.11.2019

Konu : İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/7)

Sayı : 050/2019

İlgi : İTHALAT

İlgili tebliğ ile;

Aşağıda GTİP ve mal tanımları bulunan eşyaların ithalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar) kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmeştir.

G.T.P Eşya Tanımı Tarife Kontejanı (Ton)
1. Yıl (21/11/2019 – 20/11/2020) 2. Yıl (21/11/2020 – 20/11/2021) 3. Yıl (21/11/2021 – 20/11/2022)
5402.31 Naylon veya diğer poliamidlerden(tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) 2.986 2.986 2.986
5402.32.00.00.00  Naylon veya diğer poliamidlerden(tek katının her biri 50 teksi geçenler)
5402.51 Naylon veya diğer poliamidlerden
5402.61 Naylon veya diğer poliamidlerden
5402.45 Diğerleri, Naylonlardan veya diğer poliamidlerden

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191122-12.htm

Sayfa başına kaydırma butonu.