Üst bar özel içeriği

CODE’da Yönergelerimiz’de yer alan değerlere göre iş yapıyoruz. Çalışanlarımıza, çevreye, hizmet verdiğimiz müşterilerimize ve tüketicilere ve diğer tüm paydaşlara ilişkin en yüksek standartlarla çalışıyoruz. Aşağıdaki yönergeler ve politikalar, beyanlar ve standartlar, kendimizden ve iş ortaklarımızdan ne beklediğimizi, dünya genelinde dürüstlükle çalıştığımızı tanımlar.

Çalışan Politikası

En önemli kaynağımız çalışanlarımızdır. Tüm istihdam saatleri, tazminat, fırsat eşitliği, insan hakları ve çalışma koşulları dahil olmak üzere, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. CODE’un iş ve istihdam uygulamalarında tutarlı ilkeler izlenmesini sağlamak için bir dizi küresel klavuz oluşturulacak ve yürürlüğe koyulacaktır.

CODE Çalışan Politikası kapsamında 18 yaşından küçük genç işçilerin çalıştırılmasına müsaade edilmeyecektir. Bu kapsamda ILO Konvansiyonu 138. Maddesi hükümleri tam ve eksiksiz uygulanacaktır.

Çevre Politikası

CODE’da küresel toplumun bilinçli birer ferdi olarak çevre ve doğal kaynakların korunması; makul fiyatların sürdürülebilir kılınması ve maliyetleri düşürmek için verimli, çevreye duyarlı ve uygun maliyetli uygulamaları tercih eder ve çalışan ve partnerlerini bu bilinçle geliştirir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

CODE’da bize güvenerek bilgilerini paylaşan tüm taraflara karşı, verilen bilgilerin mahremiyetinin farkında olarak korunmasına büyük önem verilir. Müşterilerimiz, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve web sitemiz ziyaretçileri ile bizimle iş yapan herkes, verdiğimiz taahhütler doğrultusunda kişisel verilerini koruyacağımıza güveniyor ve bekliyorlar. Herhangi bir vesile ile CODE kayıtlarına girmiş olan verilerin ilgili tarafın yazılı onayı alınmadan hiçbir amaçla kullanılmayacağı, CODE kurum politikaları koruması altındadır.

Hizmet Politikası

CODE, yürürlükteki mevzuatlara hâkim, planlı eğitimlerle donanmış yetkin personeli ile, ölçülebilir kriterlerde asgari standartları belirlenmiş hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek üzere hizmet vermeyi hizmet politikası olarak belirlemiştir. 

Sayfa başına kaydırma butonu.