Üst bar özel içeriği

Risk Yönetim ve Denetim Hizmetleri

Code Gümrük Müşavirliği Risk

CODE Risk Yönetim Departmanı 4 aşamalı proses ile olası riskleri şirket içi ve hizmet perspektifinden değerlendirerek gerekli önlemleri alır ve yönetime raporlar;

  • Drag – Tarama Faaliyeti: Süreç taranarak potansiyel riskler tanımlanır. Sorusu “Nerede yanlış yapılıyor olabilir?”
  • Dedect – Tespit Faaliyeti: Süreç içerisinde risk içeren aşama ve olgular tespit edilir. Sorusu, “Bu bir Risk midir?”
  • Describe – Tanımlama Faaliyeti: Süreç içerisindeki risk ve olası sonuçları ile alınacak önlemler tanımlanır. Sorusu,” Riskin önlenmesi için izlenecek yol ve prosedür nedir?”
  • Delegate – Talimatlandırma Faaliyeti: Sürecin sorumlusu tanımlanır periyodik kontrol ve raporlama görevi delege edilir. Sorusu, “Tanımlanan riskin süreç yönetiminden kim sorumlu?”
Sayfa başına kaydırma butonu.