Üst bar özel içeriği

Teminat Mektubu Çözümü

Teminat Mektupları tüm ticari işletmeler için ilave finansman maliyeti ve operasyonel iş gücü ve zaman kaybı yaratmaktadır.

Gümrük idarelerinde idame ettirilen birçok işlem esnasında teminat mektubu (geçici yahut global teminatlar) ilgili idarelere sunulmakta ve işlem sonrasında çözümü için başvuru yapılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının elektronik ortamda takibi ve raporlaması, çözüm için idareye yapılacak başvurunun hazırlanması ve müşterilerimize tüm aşamalar hakkında geri bildirimin yapılması CODE Teminat biriminin görevidir.

Code Gümrük Müşavirliği Teminat Mektubu
Sayfa başına kaydırma butonu.